Trường THCS Đoan Hùng đóng trên địa bàn thị trấn Đoan Hùng, bên dòng sông Lô lịch sử, nơi cách nay gần 70 năm đã từng nhấn chìm tàu giặc, ghi nên chiến công hiển hách trong lịch ...